A1:152


(Rubrik:)   Wärmdö sochn, Söder Liustran.


      Notarum explicatio.

A   Humbelmora, skattehemman 1.
B   Norregärdet medh Söderwreten,
      uthsäde
C   Millangärdet, uthsäde
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                   1 lass.
D   Byengen, mosswaldz engh, om
      höö                                             16 lass.
      Skogzengier till Humbelmora.
      Gränsholmen, höö                       1 1/2 lass.
      Swinemyran                                1 1/2 lass.
               Betesholmar.
      Humbelmora betesöön.
      Gumseholmen.
      Betesholmen.
      Till föreskrevne heman är godh skogh
      sampt och gott fiske.

(Karttext:)
Träsk

(Under skalan:)
Scala ullnarum.