A1:153


(Rubrik:)   Wärmdöö häradh,  Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Styrswijk, skattehemman 1/2.
B   Norregärdet, uthsäde                  1 5/8 tunna.
C   Södregärdet, uthsäde                  1 5/8 tunna.
      Öhrjordh i bådhe gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                  1 lass.
D   Byengen, mosswaldz engh,
      om höö                                      10 lass.
E   Hagen, höö                                 1 lass.
      Till detta hemanet är ingen skog,
      eij heller holmar, eij mulebete.
      Ty kalkfogden hafver tagit all skogen
      ifrå detta hemanet, der öfver bonden
      som detta hemanet besitter, sigh hö-
      geligen beklagar.
      Fiske är här till något lijtet.

(Karttext:)
Träsk.
Mare Balticum.
På denne sijdan taga Norrsunda ägor wedh.