A1:154-155


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Langwijk, skatteheman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                    1 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                 1 1/4 tunna.
      Gärdehöö hwart åhr                     1 lass.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
D   Byengen, mosswaldz engh, om     13 lass.
      En engh afsijdes ifrå byn, kallas
      Runääset, om höö                        2 lass.
      2 holmar till denne by, nämbligen
      Långholmen och Giökholmen, samme
      holmar duga föga.
      Till detta hemanet är ingen synner-
      lig skogh, uthan är mäst här ifrå
      tagen och lagder under Uppby thär
      kalkfogden boer, där öfver detta he-
      mans åbo sig beklagar.
      Fiske är här till gott.

(Karttext:)
Haröö fiälen.
Langwijkz udden.
Mare Balticum.
Lang wijkz sundet.
Uppeby skogh på denne sijdan.
Mosse.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.