A1:157


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Soolbärga, skattehemman 1/2 .
B   Norregärdet, uthsäde                  1 1/8 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                   6/8 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjord.
D   Byengen, starrwaldz engh, om
      höö                                            6 lass.
E   Hagen hema, om höö                  3 lass.
      Till detta hemanet är ingen mehra
      skogh änn såsom här är annoterat
      och afrijtat, män gott fiske.
      Änn en betesholma till detta hemanet,
      kallas Soolbärga holmen.

(Karttext:)
Mare Ballticum.