A1:158-159


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Söder Sunda, skattehemman 1 1/2 tilhopa,
      hwarthera är för sig 3/4 .
      Råda för den skuldh lijka myckit hwar,
      så i åker såsom i engh, engesskär, be-
      tesholmer och hwadh det kan wara.
B   Norregärdet, uthsäde                          2 9/16 tunna.
      Både tillhopa.
C   Södergärdet, uthsäde                          2 1/8 tunna.
      Både tillhoopa.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö både tillhopa, hwart åhr
                                                                2 lass.
D   I Byengen hema fåå the bådhe till-
      hopa åhrligen, höö                              10 lass.
      Och är mäst starrhöö.
      Desse engeskäär rådhe the lijka
      myckit hwar uthi, nemligen.
      På Engesholmen fåå the både tillhopa,
      höö                                                    3 lass.
      På Stooröön och tillhopa                    3 lass.
      En engesholme kallas Munkön, lyder
      särskilt till Norregården, om hö          2 lass.
      En kallas Bötesholman, lyder särskilt
      till Södergården, och om höö              2 lass.
      En betesholma kallas Risselöö, rådhe
      the bådhe lijka myckit om.

Till denne by är ganska lijten
skogh, neppligen så myckit som
the kunne haffwe sin wede-
brand af. Uthi förtijden hafwa
the hafft skogh nogh, männ nu är
han them ifrå tagen och lagder
under kalkebruket wedh Oppby.
Fiske är här till gott.

(Karttext:)
Gärdesgårdz udden.
Öde åker.
Mare Bal-ticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.