A1:16


(Rubrik:)   Loföö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Bärga cronohemman 2  lijka stora.
B   Desse 2 gärden såes tillhoopa ett åhr,
      och draga uthsädhe                        16 3/4 tunna.
C   Desse 2 gärden såes tillhopa andra å-
      hret och draga uthsäde                   15 tunnor.
      Uthi thesse gärden är mäst leer och sand-
      jordh.
      Gärdeshöö till thesse hemanen hwart
      åhr                                                  4 lass.
D   Bärga engh, mosswaldh, om hö       50 lass.

      Till föreskrevne by är skogh till gerdzel
      och wedebrandh, fiske så medelmot-
      tigt.

(Karttext:)
Rinkeby hästhage proximé.
Prästengen proximé.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Lunda engh på denne sijdan.
Lunda gärde proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.