A1:160


(Rubrik:)  Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Norr Sunda, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                 1 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde              2 5/8 tunnor.
      Uthi både gärden är öhrjord.
D   Lindh i Östergärdet, om höö     2 lass.
E   I Wästergärdet                          1 lass.
F   Norr Sundz engen, mosswaldh,
      om höö                                    4 lass.
      Effterskrevne Engzholmar lyda och
      till föreskrevne heman, nämligen.
      Munköö, om höö                     2 lass.
      Engesholmen, höö                    3 lass.
      Runöö, höö                              3 lass.
      Storön, höö                              3 lass.
              Betesholmar.
      Risselholmen.
      Till mehrbemälte heman är och
      skogh och fiske till nödtårfften.

(Karttext:)
På denne sijdan taga Styrswijkz ägor wedh.
Mare Bal-ticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.