A1:161


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Oppby, skatehemman 2, förmedlat till 1.
B   Norregärdet, uthsäde                         3 1/4 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                         5 tunnor.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö hwart åhr                         4 lass.
D   En engh hema wedh byn, nämbligen starr-
      waldz engh, om höö                           4 lass.
      En skogz engh kallas Norrengen, lyder
      till detta hemanet, om höö                   11 lass.
      Änn en kallas Haghengen, om             12 lass.
      En öö lyder och här till, kallas Aspön,
      belägen i saltsiön och drager höö         7 lass.
E   Hästhaga till Oppby.
      På denne byes äghor är och ett kalkbruk
      belägit, hwilket kommer cronan till.
      Till denne by är och skön skog och fiske.

(Karttext:)
På denne sijdan räcka denne byes ägor alt neder i saltsiön.
Träsk.
Träsk, insiöö.
På dhen andre sijdan om denne siö heller träsk, taga Hwijt Träsk ägor wedh.
Lindh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.