A1:162-163


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Rumbo fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Hwijt Träsk, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                    2 tunnor.
C   Millangärdet och Wästerwreten
      uthsädhe, och                               2 tunnor.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö till detta heman hwart
      åhr                                               2 lass.
D   Hwijt Träsk engen, starrwaldz
      engh, om höö                                3 lass.
      Engzskäär till föreskrevne by nämligen.
      Swedhlandz holmen, höö               2 lass.
      Ladholmen                                    5 lass.
      Börstskäär                                    2 lass.
            Betesskäär, nämligen.
      Brandholmen.
      Till detta hemanet är ingen syn-
      nerligh skogh, männ gott fiske.

(Karttext:)
Noothage.
Solbärga fiälen.
Mare Balticum.
Hwijt Träsk siön.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.