A1:164


(Rubrik:)   Wärmdö häradh.


      Notarum explicatio.

A   Söderby, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                   2 5/8 tunna.
C   Wästergärdet medh lilla wreten,
      uthsäde                                      2 tunnor.
      Gärdeshöö                                 2 lass.
D   Starrbotns engh, illack, om          5 lass.
           Engesskär till Söderby, nämligen.
     
Gränholman, höö                       3 1/2 lass.
      Söderholman, höö                      4 lass.
           Betesskär, nämligen.
      Krookholman, Långholman.
      Till föreskrevne heman är gott fiske,
      männ skogh intet så synnerligh.

(Karttext:)
Hwit Träsk, en insiöö.
Öhrjordh.
Öhrjord.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.