A1:168


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Jälnö Näset, skattehemman 1/4.
B   Norregärdet, uthsäde                      1 1/8 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                       1/2 tunna.
      Gärdeshöö, hwart åhr                      5 lass.
      Öhrjordh i hwart gärdet.
D   Skoghengen, höö                             5 lass.
      En engzholme kallas Skallen,
      om höö                                           5 lass.
               Betesholmar.
      Lille Skallen, små holmar 2 stycken.
      Till föreskrevne heman är skogh och fiske
      till nödhtårfften.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Aspholms fiälen.
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.