A1:169


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Skäriö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Löka, skattehemman 1 1/2.   
      Lijka stoora uthi åker och engh.
      och alle commoditeter.
B   Norregärdet, uthsäde                 5/8 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                 3 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö intet synnerliget som
      något kan rächnas.
D   Norrgiärde, mosswaldz engh,
      om höö                                     5 lass.
             Engesöijar till Löka.
      Langwijk holmen, höö               3 lass
      Stäfflöön, höö                          10 lass.
      Stoore Torön, höö                    5 lass.
      Lille Torön, höö                        1 lass.
      Saffran skäär                            1 1/2 lass.
           Betesholmar.
      Karsmansholmen, Store Skarp-
      ön, Lille Skarpön, Ådeskär,
      Tufkubben, Rooskäär.
  
      Tijstron skäär, Äknöö.
      Till föreskrevne by är gott fiske,
      sampt och skogh till nödh-
      tårfften.

(Karttext:)
Slätt bärgh.
Mare Balticum.
På denne sijdan swara Bärgz ägor emot.
Möijebo fiälen.