A1:17


(Rubrik:)   Färrentuna sochn.

(Register med blyerts:)
Kongzberga               folio   18.
Staff                                    20.
      Muntzöö sochn              21.
Hästhagen cronoengh           21.
Malmöengen hörer till Staff   23.
Öllsta                                   24.
Sättra                                   25.
Muntzö kyrcka1
Wässby                                26.
Muntzöö kyrkia                    28.
Färentuna kyrkia                  29.
Sätuna                                 31.
Nora                                    32.
Hussby                                XXXII.
Ekeby                                  Ibidem.

(Under ramen:)
1640 Swen Månsson.