A1:172


(Rubrik:)  Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Langwijk, skattehemman 1 1/2.
      Hwarthera är 3/4.
      Bådhe lijka stoora i åker,
      engh och alle commoditeter.
B   Östergärdet, uthsäde                  2 tunnor.
C   Wästergärdet och Söderwreten,
      uthsäde                                     1 6/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö hwart åhr till bå-
      de ihoop                                   2 lass.
D   Byengen hemma, mosswaldz
      engh, till både hemanen till-
      hopa                                         12 lass.
      Engzööer tillhopa i Saltsiön.
      Angöö                                      1 lass.
      Storöö, höö                              4 lass.
      Kållöö                                      2 lass.
      Wästeröö                                 2 lass.
                               Summa           23 lass.
      Till bådhe 2 hemanen ihoop.

      Betesholmar till Langwijk.
Gränöö, Löökskiäär, Kårpholmen,
Swidieholmen, Gråskiär,
Sandholmen.
Till föreskrevne hemanen är godh skogh
Sampt och gott fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
På denne sijdan taga Ramsmoora wedh.
Träsk.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

(Med blyerts under ramen:)
1630-1640 af Sven Månsson.