A1:173


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Skeriö fiärdingh.

      Notarum explicatio.

A   Eknöö, skattehemman , 2 halffwa.
      Haffwa ingen åker.
B   Denne åker ligger aldeles ödhe.
      Någre enges skäär och betes-
      holmar hafwa the, nämbligen.
      Till Östergården numro 1.
      På Eknöö landet, höö                   8 lass.
      Grönskär                                     3 lass
      Skarproman                                 5 lass.
      Löökholmen                                 1 lass.
      Idholmen                                       1/2 lass.
                                                          17 1/2 lass.         
             Betesholmar                     
.     Rönskäär, Rörpskär, Ekholmen,
      Diusharu.
      Hårssestenen och Grönskär, 2 stycken
      fiske, lyda till Östergården och ligga
      2 1/2 mihl uthi hafwet.
      Till Wästergården numro 2.
      På Eknölandet, höö                     12 lass.
      Biörköö                                       2 lass.
      Kårsön                                        2 lass.
      Krookön                                     5 lass.
                Betesholmar.
      Windalsöö, Geetholmen, Skarp-
      holmen, Norrholmen.
      Brand, ett fiske lyder till
      Wästergården och ligger 1 mihl
      sin koos uthi haffwet.
      Till denne by är föga skogh, männ
      gott fiske.
              Plura sup

              Notandum.
C   Denne holme kallas Sandöhampn
      och både hemanen i Eknöö
      hafwer thär gott fäbete på, och
      ligger 1 mihl ifrå byn.
D   Sandöhampns skantz.
E   En holme kallas Ekholmen, lig-
      ger och under Eknöö.

(Karttext:)
Kalfhage.
Mare Balticum.
Mare Bal-ticum.
Här är skipzleden fram åth Riga.

(Under rubrikramen:)
Författad år 1640 af Sven Månsson.