A1:174-175


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh, Skäriö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Hahröö, skattehemman 2.
      Hafwa sin åker och engh särskilt.
      Män holmar och skogh hafwa the ihop.
    1. Östergården, skattehemman 1/2.
B   Uthsäde det ena åhret                         1 tunna.
      Och denne wret hafver han för sig sielf.
C   Dett andra åhret, uthsäde                    1/2 tunna.
D   Ladengen lyder till Östergården alle-
      na, om höö, starwaldh                        7 1/2 lass.
E   En mosse, om höö                              4 lass.
      I gärdet, höö medh the andre              3 lass.
                                        Summa höö     14 1/2 lass.
    2. Ibidem, Millangården och numro
    3 Wästergården äro bådhe lijka
      stoora huarthera, 3/4 heman.
      Och hafwa både sin åker och engh
      tillhoopa, nämbligen.
F   Uthsäde till nästföreskrevne hemanen
      det ena åhret, tillhoopa                       1 5/8 tunna.
G   Det andra åhret                                  2 1/2 tunna.
      Gärdehöö både tillhopa                      7 lass.
H   På Ladhengen, höö både                    15 lass.
             Engzöijar bådhe tillhopa.
      Lillöön, höö                                        8 lass.
      Hasselöön                                          4 lass.
                                           Summa         34 lass.
      Belöper sigh höö till hwart heman
      för sigh särdeles                                 17 lass.
      Desse betesholmar rådhe the alle
      3 uthi, nämbligen.
      Wäster Marsholmen, Kullskäär, Löf-
      skär, Synsholmen, Jällön, Gumer-
      holmen, Brändön, Hårsholmen.
                 Plura in altera columna.

Notandum.
Löökholmen, Wargholmen,
Trättesholmen, Norr Gum-
merholmen, Stor Stangskär,
Edhön.
Till föreskrevne Hahröö är skönt
fiske, sampt och skogh.

(Karttext:)
Kasa.
Båthws wijkan.
Wåhl berget.
Hahrö fiälen.
Träsk.
Mare Bal-ticum.
Wäster wijkan.
Gammalby träsk.
Hampn wijkan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.