A1:176


(Rubrik:)   Wärmdö sochn, Skäriöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Söder Möija, skattehemman 3/4.
B   Norregärdet och Södergärdet såes både
      tillhoopa ett åhr, och draga uthsäde    1 5/8 tunna.
C   Millangärdet såes andre åhret, och
      är                                                      1 1/2 tunna.
D   Lindh i Södergärdet, om höö              5 lass.
E   Wästerholmen måsswaldzengh om      5 lass
F   Söderengen, och mosswaldh, om        8 lass.
      Betesholmar till föreskrevne heman, nämligen.
      Byholmen, Tårskholmen, Barnskär.
      Till dhetta hemanet är och nödhtårfftig
      skogh såsom och fiske.

(Karttext:)
Ström sundet.
Saltsiön.
Möije fiälen.  
Saltsiön.
Haröö fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.