A1:177


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Skägga fiär-dingh.


      Notarum explicatio.

A   Boolwijk, skattehemman 2 lijka stora.
B   Östergärdet medh Wästerwreten, uth-
      säde                                                  7 3/4 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                       6 13/16 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö till både hemanen hwart
      åhr                                                    2 lass.
D   Biörkewijkz engen, höö                     8 lass.
      Mosswaldz engh.
E   Stoorengen, mosswaldz eng               6 lass.
F   En lijten hage till Södergården
      numro 1, om höö                              1 lass.
G   Till numro 2, en hage om                   1 lass.
      En skogzengh, kallas Boolswijkz näset,
      om höö                                             2 lass.
      Lyder till både hemanen ihoop.
      2 små skogzhagar till denna by, 1
      till hwarthera hemanet, om                 1 lass.
      Till föreskrevne by är gott fiske, männ
      skogh intet synnerligh.

(Karttext:)
Lökenäs wijkan.
Här uthanföre är en udd, kallas Boolwijkz nääset, thär hafwe thesse hemanen sitt bäste beete på.
Käringe bärget.
Sixsta ägor proxim'e.