A1:178-179


(Rubrik:)   Wärmdö sochn, Wärmdö häradh, Skägga fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Lökenäs, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                         3 3/16 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                      2 15/16 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö hwart åhr                         1 lass.
D   Hagha om höö                                 3 lass.
E   Lökenäs enghen, mosswaldz engh
      full medh birkeskogh och hassell
      iblandh, om höö                               6 lass.
F   Kalffhage.
      Till detta hemanet är godh timmer-
      skogh såsom och fiske.
      Änn en ilak betesholma till föreskrevne
      heman, kallas Lökenäs holmen.

(Karttext:)
Nywarp proximé.
Sixsta tårp proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.