A1:180


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Nywarp, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                       2 9/16 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                    2 13/16 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö det ena åhret                 1 lass.
      Det andra åhret                               2 1/2 lass.
D   Byengen
E   Krookengen } alle 3 desse slätter    10 lass.
F   Myran.
G   Haga om höö                                  3 lass.
      Till föreskrevne heman är nödtårfftig
      skogh såsom och fiske.

(Karttext:)
Lille Swedh proximé.
Lökenäs pro-ximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.