A1:181


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Skägga fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Wåhrholma, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsädhe                     2 3/4 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde lijka myckit.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö hwart åhr                      1 lass.
D   Norrengen, mosswaldhz engh,
      om höö                                           3 lass.
E   Haghan sammaledes och måss-
      waldh, och höö                               3 lass.
      Engesholmar till Wåhrholma, nämligen.
      Biuröön, höö                                  10 lass.
      Sifftzöön, höö                                  2 lass.
            Betesholmar, nämligen effterskrevne.
      Store Saxan,  Lille Saxan,
      Storeäkrön, Betesöön.
            Andre odugelige holmar.
      Gissle skääret, Ekeholmen,
      Holkekubben, Öster Strången,
      Wäster Strången, Walliön, Norr-
      Engzholmen.
      Till föreskrevne heman är nödtårfftigh
      skogh, såsom och fiske.

(Karttext:)
Ma-re Bal-ti-cum.
Författad år 1640 af.