A1:182-3


(Rubrik:)   Wärmdö sochn, Skägga fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Rindöö, skattehemman 2.
      Både lijka stora uthi alle commodi-
      teter.
B   Östergärdet, uthsäde                             11 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                          13 1/2 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Uthsäde till hwart heman i Östergärdet  5 3/4 tunna.
      I Wästergärdet                                      6 3/4 tunna.
D   Denne wret kommer Norregården
      numro 1 till, och är                                3/8 tunna.
E   Denne kommer numro 2 till, och är lijka
      stoor.
F   Haga till numro 1, om höö                      3 lass.
G   Haga till numro 2, och om                      3 lass.
      Gärdeshöö i Östergärdet både till-
      hoopa                                                    8 lass.
      I Wästergärdet både tillhopa                  12 lass.
H   Stoorengen, moswaldz engh, om
      höö                                                       16 lass.
I    Dägerengen, och mosswaldh                   3 lass.
K   Bywijkan, och mosswaldh, om               6 lass.
L   Biörnemyran ett beteskärr, kan
      rödias till engh.
              Summa höö det ena åhret               43 lass.
              Det andre åhret                              39 lass.
              Bådhe 2 hemanen tillhopa.

Till desse 2 hemanen ligger
och 1 holma i Saaltsiön, och
kallas Pustholmen, är icke myc-
kit nyttig, uthan något till beete.
Eliäst är och till desse hemanen
skön skogh, både till timmer och
annat, sammaledes och gott
fiske.

(Karttext:)
Rindöö sundet.
Mare Balticum.
Skägia fiälen.
Öde åker.
Sank lindh.