A1:185


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Lille Kårnäs, skattehemman 1/2.
B   Östergärdet med en åker i engen,
      uthsädhe                                           2 9/16 tunna.
C   Wästergärdet med desse åkrar
      på Nääsett, uthsädhe                        1 1/2 tunna.
D   Wåthengh, om höö                            5 lass.
E   På Nääsett, höö                                7 lass.
      Gärdeshöö hwart åhr                        1 lass.
                                                              13 lass.
      Till föreskrefne heman är skog
      och uthmark till nödhtårfften.
      Fiske intet synnerligit.

(Karttext:)
Lille Träskett.
Tiustwijkz engh proximé.
På denne sijdan tager Store Kårnäs gärde wedh.
Bagghws fiälen.
Lämmshaga engh proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.