A1:186-187


(Rubrik:)   Wärmdö häradh.


      Notarum explicatio.

A   Gottholm, skattehemman 1.
B   Norregärdet, med en åker i Wretengen   3 1/4 tunna.
C   Södergärdet, uthsädhe                           3 3/8 tunna.
      Uthi både gärden är leerjordh.
D   Wretzengen, höö                  6 lass.
E   Holmengen, starrengh om      6 lass.    } 14 lass.
      Gärdeshöö hwart åhr            2 lass.
F   Siööhagan, höö                     3 lass.
      Till föreskreffne heman är gott fiske,
      ingen timmerskogh.
G   Tegeladhu, ödhe.


(Karttext:)

Farstadh sundett.
Farstadh engh.
Tiustwijk proximé.


(Under skalan:)

Scala ullnarum.