A1:188


(Rubrik:)   Wärmdö häradh.


      Notarum explicatio.

A   Langwijk, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsädhe.
C   Södergärdet, uthsäde.
      I både gärden är mäst leerjordh.
D   Hagan, skönwaldz engh, om             8 lass.
E   Norrengen, skönwaldh, om               7 lass.
      Gärdeshöö i Norrgärdet                   1 lass.
      I Södergärdet                                   4 lass.
                                                              20 lass.
      Till föreskrevne heman är godh skogh,
      intet synnerligit fiske.

(Karttext:)
Efflinge ägor proximé.
Langwijkan.