A1:189


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


     Notarum explicatio.

A   Langsunda, skattehemman 1.
      Frälseheman                      1.     } Både lijka
      stora i åker, engh och andre commo-
      diteter.
B   Östergärdet och Wästergärdet, uthsäde  6 10/16 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                             6 tunnor.
      Uthi bådhe gärden är leerjordh.
      Uthsäde till hwart heman det ena
      åhret                                                     3 5/16 tunna.
      Det andre åhret                                     3 tunnor.
D   Wästerengen, mosswaldz eng, full medh
      birk och hassel skog, om höö                7 lass.
E   Hagan, små starrwaldz eng, om              20 lass.
      Gärdehöö det ena åhret                         5 lass.
                                                    Summa   32 lass.
      Höö till hwart heman åhrligen                 16 lass.
      Till föreskreffne heman är ingen syn-
      nerligh skog, näppligen wedebrandh.
      Eij heller synnerligit fiske.

(Karttext:)
Wäster wijkan.
På denne sijdan om gärdesgården tager Lagnö eng wedh.
Lagnö wijkan.
Embarboda proximé.
Kårboda proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.