A1:190-191


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Wässby, skattehemman 1 1/2.
      Cronoheman                  1.
B   Östergärdet medh wreten, uthsäde      14 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde, lerjordh          12 1/8 tunna.
D   Wässby engh, starrwaldh                    63 lass.
      Gärdeshöö hwart åhr                          17 lass.
                                                Summa     80 lass.
    1. Östergården, skattehemman 1.
      Uthsäde i Östergärdet medh wreten     5 13/16 tunna.
      I Wästergärdet                                    4 3/4 tunna.
      Engh till höö                                        30 lass.
    2. Ibidem, cronohemman 1. Lijka stort medh näst-
      föreskrevne skatteheman.
    3. Ibidem, skattehemman  1/2.
      Uthsäde i Östergärdet                         2 7/8 tunna.
      I Wästergärdet                                   2 1/2  tunna.
      Engh till höö                                       20 lass.
      Till denne by är nödhtårfftig skogh, fiske
      föga något som duger.

(Karttext:)
Präste fiälen.
Engebijther iblandh.
Wässby träskett plägar wanka rudor och lindare uthi.
Efflinge engh proximé.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Norrsunda ägor proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.