A1:193


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Hööl, skattehemman 1/2.
B   Östergärdet, uthsäde                         2 1/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsädhe                    2 3/8 tunnor.
      Sandjord i både gärden.
D   Kalffhage.
E   Hemengen, illack odugelig eng, om     1/2 lass.
      Till detta hemanet är och 1 öö benämd
      Lööpön, om höö                               5 lass.
F   Långholmen.
      Detta hemanet är interesherat i skog
      medh Staffznäs.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Stafznäs gärde wedh.
Ödhåker.
Stafznäs engen är här inne uthi belägen.
Tårp.
Höls sundett.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

(Antecknat med blyerts i överkant:)
Författad mellan åren 1630 och 1640 af lantmätare Sven Månsson.