A1:194-195


(Rubrik:)   Wärmdö häratt,   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Staffznääs, skattehemman  2 halfwa.
B   Detta gärdet kommer Norregården till      2 tunnor.
C   Uthsäde till Norregården i detta gärdet     2 1/4 tunna.
D   Uthsäde till huarthera hemanet i Wäster-
      gärdet                                                     2 tunnor.
E   Detta är cronenes byggningh, som bygdes när
      kriget war i Danmark, för siukt siöfolk.
      En skogzäng här till, Ramsmora benämd  3 lass.
      Gärdeshöö, hwart åhr                              2 lass.
F   Stafznääs engen, sandh waldh                   2 lass.
      En öö kallas Hölsön, om höö                   2 lass.
      Noch 1 skäär, om höö                             2 lass.
      Hijt lyder och Qwarnholmen, Ålefiskarsholmen,
      Byholmen.

(Karttext:)
Bywijkan.
Höls gärde här belägit.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.