A1:196


(Rubrik:)   Wärmdö häratt.


      Notarum explicatio.

A   Betzedhe, skattehemman 3/4.
B   Östergärdet, uthsäde                       2 9/16 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                    2 15/16 tunna.
      Uthi föreskrevne gärden är sandjordh.
D   Nääsett, små starr engh, om höö     10 lass.
E   Diupengen, starrwaldh, om               2 lass.
      Gärdeshöö hwart åhr                       4 lass.
      Till föreskreffne heman är ingen
      skogh, fiskewatn skäligt.

(Karttext:)
Kårboda proximé.
Noor.
Kårboda engh pro-ximé
Aspwijk pro-ximé.
Noors wijkan.
Maar.
Ahlekärr.
Össby träsk.
Mare Ballticum.