A1:2-3


(Rubrik:)   Loföö sochn  Färentuna häradh.


      Notarum explicatio

A   Söderby cronohemman   3.
      Lijka stoora uthi alle commoditeter.
B   Östergärdet,   uthsäde                   34 1/2 tunna.
      Uthsäde till hwart heman i sam-
      ma gärde                                      11 1/2 tunna.
C   Wästergärdet,   uthsäde                 30 tunnor.
      Till hwart heman uthsäde, ibidem   10 tunnor.
      Uthi föreskrevne gärden är moo och sand-
      jordh och myckin åker ligger ödhe.
      Gärdehöö hwart åhr till heela
      byn                                                4 lass.
D   Stoorengen, mosswaldh och gyttie-
      botn, om höö                                 72 lass.
E   Lillengen, höö                                  6 lass.
F   Hagan, höö                                      4 lass.
                                 Summa                86 lass.
      Löper höö till hwart heman         28 1/2 lass och 3 hlr1 medh.
G   Denne wreet lyder till Klockare-
      gården på Looföön och är uthsäde  1 1/8 tunna
H   Koohaga till Söderby.

      Till Söderby är ingen skogh heller
      uthmark mehr änn här är annoterat.
      Män gott fiske.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Lunda gärde wedh.
Ahlekärr.
Ödeåker.
På denne sijdan tager Edeby skogh wedh.
Lunda ägor på denne sijdan.
Kalfhage.
Kalfhage.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
På denne sijdan tager Edeby gärde wedh.
Öde åker.
Öde åker.
Ödhe åker.
Malmwijkz fiälen.
Lindöö bron.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1halvor?