A1:21


(Rubrik:)  Färrentuna sochn   Muntzöö landet.


      Notarum explicatio.

A   Dhenne engh kallas Hästhagen och
      är cronenes engh och bärgas åhr-
      ligen till Swartsiö slått och dra-
      ger höö                                     70 lass.
      Uthi samme eng är ingen synner-
      lig bördigh waldh uthan somblige-
      städes hårdhwaldh, nämbligen lit  B A.
      Sombligestädes starrwaldh litra C
      och röörbotn sub litra D.
E   Dhetta är ett kärr medh aleskog på,
      och kan rödias till engh.
F   Dhenne skogh lyder till Staff
      och är mäst granskogh och en sandåss.
      Mehre skog till Staff finnes näste
      folio.

(Karttext:)
Här conecteras denne engh medh Malmengen, hwilken fölier rijtat näste folio.
På dhenne sijdan tager straxt den andre delen af dhenne udd wedh.
På denne sijdan taga Bona äghor wedh.
Snorran lacus.
Malmö fiälen.
Walar tårpz skogh är näst här intill belägen.

______________
Överstrukit.