A1:22-23


(Rubrik:)   Färrentuna sochn   Muntzöö landet  sochn  och Muntzöö landet.


      Notarum explicatio.

A   Malmöö engen lyder till Staff.
      Hårdhwaldh, om höö                 77 lass.
      Samme höö är bönderne i Staffz
      byn pro qvota på rächnat som fins
      och wijdare dhär om på Staffz aff-
      rijtningh, charta praecedenti.
B   Dhenne uthjord heller engefiäller ly-
      da till Wästergården i Högby och
      drage tillhopa bådhe, höö          1 lass.
C   Dhenne wret lyder til numro 5 i Staff
      och är                                       5/8 tunna.
D   Änn en wret, ligger ödhe och lyder till
      Södergården numro 6 i Staff, är och
      5/8 tunneland.
E   Dhenne uthengh lyder till bådhe hemma-
      nen i Eneby och drager höö       7 lass.
F   Ett ahlekärr.
G   Staffz skogh och muhlebete.

(Karttext:)
Malmö udden.
Malmö fiälen.
Stuthwijka1.
Malmö fiälen.
Staffz skogh proximé, andre delen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

__________
1Slutwijken på andra samtida kartor.
Överstrukit.