A1:25


(Rubrik:)    Muntzöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Sättra, cronohemman  1.
      Frälseheman 1.  Wälborne herr Johan
      Skyttes.
      Både föreskrevne hemanen äro lijka stora
      i alle lägenheeter.
B   Östergärdet, uthsäde                     14 6/8 tunna.
      Uthsäde till hwart heman i samma
      gärde                                            7 3/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde
      Uthsäde till hwart heman i samma
      gärde.
D   En tompthage om höö                  12 lass.
E   Änn en, om höö                             8 lass.
F   Lillengen, höö                                2 lass.
G   Stoorengen, hårdwaldz eng om     30 lass.
      Gärdehöö hwart åhr                     3 lass.
                                    Summa          54 lass.
      Belöper sigh höö åhrligen till hwart
      heman                                          27 lass.
H   Kohage till bådhe hemanen tilhopa.

Till denne by är ingen mehre skogh
änn här är på affrijtningen anno-
terat:  Männ fiske både i Snorran
och Biörköö fiälen.

(Karttext:)
Börkö fiälen.
Kärr.
Ödhe åker.
Frälsehemman.
Cronohemman.
Lacus Snorran.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.