A1:30-31


(Rubrik:)   Färrentuna sochn.

     
      Notarum explicatio.

A   Sätuna skattehemman    2 halfwa.
      Äro lijka stora uthi alle commo-
      diteter. Hwarthera  är  9 öresland.
B   Östergärdet medh Söderwreten,
      uthsädhe                                 28 3/4 tunnor.
C   En lindh, sank i bemälte gärde.
D   Wästergärdet medh de små wreter-
      na, uthsädhe                            24 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i Östergär-
      det med wreten                        14 3/8 tunna.
      I det andre, uthsäde                  12 tunnor.
      Medh dhe små wreterne och.
E   Byengh, skönwaldz eng medh tofwer,
      om höö                                     60 lass.
      Gärde, höö hwart åhr                 6 lass.
      Bådhe 2 tillhopa.
      Eng till hwart heman                   33 lass.
F   Koohage till både hemanen.
G   Sätuna skogh och uthmark, mäste-
     
des1 granskog.
H   Änn en kalfhage till bådhe hemanen.
      Gott fiske under äghorne.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Eneby gärde wedh.
Suartmylla.
På denne sijdan tager Prästegårdens gärde wedh.
Swartmylla.
Malmö fiälen.
På  denne sijdan är Färrentuna Prästegårdz skogh belägen.
 
(Under skalan:)
Scala ullnarum.

____________
1Fel för mästedels?