A1:33a


(Register med blyerts:)

Hillesiö sochn.

Prest Nibble    folio   33.
Qwarsta                    35.
Wijfärna                    36.
Dägerby                    37.
Skipparetårpet          38.
Hillersiö kyrkia          43.
Litzleby                     44.