A1:4


      Notarum explicatio.

A   Lunda cronoheman    1.
B   Östergärdet, brukat åker           16 1/4 tunna.
      Öde och obrukat åker uthi samma
      gärde                                        1 1/2 tunnland.
C   Wästergärdet,    uthsäde           15 1/8 tunna.
a    Öde åker i samma gärde           2 1/2 tunna.
D   Lunda engh, mosswaldz engh.
      om höö                                     40 lass.
      Gärdehöö hwart åhr                  6 lass.
                             Summa              46 lass.
K   Koohaga till Lunda.
 
      Till Lunda är så temmeligh skogh
      och muhlebete. Sammaledes
      och temmeligen gott fiskewatn.

(Karttext:)
Bärga engh proxime.
Öde åker.
På denne sijdan haffwer Lunda sin skogh och uthmark.
Kalfhaga.
Söderby engh proxime.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Söderby gärde proxime.
Malmwijkz fiälen.
Koohaga.
Mä-la-ren lacus.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.