A1:40


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.

(Saknar karta och beskrivning:)