A1:41


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.

(Saknar karta och beskrivning:)