A1:46-47


(Rubrik:)   Färrentuna häradh     Alznöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Lindby, cronohemman  2, äro bådhe lijka
      stoora.
B   Norregärdett,  uthsädhe                     13 tunnor.
      I samma gärde är sand och leerjordh.
      Uthsäde till hwart heman i bemälte
      gärde                                                 6 1/2 tunna.
C   Södergärdet medh en wret, samma littera
      noterat och såes samma åhr, uthsäde  14 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i det gärdet   7 tunnor
      medh wreten.
D   En wret såes till Norregärdet och lyder
      numro 1 till, om uthsäde                      7/8 tunna.
E   En wret såes till Södergärdet och ly-
      der till numro 2, om uthsäde                1 1/8 tunna.
F   3 wreter såes till Norregärdet och
      komma numro 2 till, om                      2 1/8 tunna.
G   Denne engh kallas Storengen och Mele-
      by och Lindhby råda bådhe thär uthi och
      fåå thär höö tillhopa                            42 lass.
      Belöper sig hijt ill bådhe hemanen i
      Lindhby                                              14 lass.
H   En eng kallas Rörwijkan, ligger Mälby
      och Lindby i tegeskiffte uthi och drager
      als 18 lass. Belöper sig till Lindby       6 lass.

I    Slåterhage till både hemanen, om
      höö                                                    3 lass.
K   Änn en slåterhage till både he-
      manen, om höö                                   5 lass.
L   En enghage till numro 1, om
      höö                                                    7 lass.
M   En enghage till numro 2, om
      höö                                                    6 lass.
N   Kalfhage till numro 1.
O   Koohaga till numro 1.
P   Kalfhage till numro 2.
Q   Koohage till numro 2.
      Till denne by är ringa skog, män
      gott fiske.

(Karttext:)
Gredby engh proximé.
Mälby engh proximé.
Mälby gärde proximé.
Sandjord.
Lerjordh.
Bärgh och sten alt här neder igenom.
Biörkefiälen
Sacharies tårp.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.