A1:48


(Rubrik:)   Alznö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Kuhröö, cronohemman 1/4.
B   Norregärdet, uthsäde            5 1/4 tunna.
      I bemälte gärde är leerjordh blandat
      medh sandh.
C   Södergärdet, uthsäde            5 3/8 tunna.
      I samme gärde är och leerjordh
      blandat medh sandh.
D   Hagen, höö                           2 lass.
E   Lijssbooengen, höö               10 lass.
F   Store hagen, höö                    6 lass.
      På denne öö är skön skog med börke
      och gran, och temmeligit gott
      fiske.

(Karttext:)
Biörke fiälen.