A1:49


(Rubrik:)   Alznöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Bärby, cronohemman  1, fräslehemman 1
      under Tyffta.
      Äro och bådhe 2 lijka stora både i åker
      och engh.
B   Duffwegiärde  
C   Ålandz giärdet  } såes både tillhopa ett åhr,
      och draga uthsäde                          20 1/4 tunna.
      Uthsäde till hwart thera hemanet i samma
      gärde                                             10 1/8 tunna.
D   Lillegärdet, uthsäde 7 6/8 tunna
E   Wästergärdet, uthsäde 10 tunnor } 17 6/8 tunna.
      Uthsäde till hwarthera hemanet uthi the 2
      gärden, nämbligen                           8 7/8 tunna.
F   Norrengen, måsswaldz engh, om      24 lass.
G   Lillengen, höö                                  20 lass.
      Gärdehö<ö> åhrligen både ihop       6 lass.
                                      Summa           50 lass.
      Till hwart hemanet                            25 lass.

H   Smedztårpet, uthsäde                       1/2 tunna.
      Till denne by är skogh och fiske till
      nödhtårfften, och skogen räcker wä-
      ster uth alt neder i Biörkefiählen.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Grindby gärde wedh.
Öde åker.
Öffwer Stenby gärde på denne sijdan.
Öhrjord.
Öhrjordh.
Öde åker.
Öde åker.
Lerjordh.
Öhrjord.
På denne sijdan tager Lunn-tekulla gärde wedh.
Öhrjordh.
Lerjordh.
På denne sijdan swarer Håffgårdz gärde emot.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

(Med blyerts, högra övre delen:)
Ferrentuna härad
Stockholms län
1639 och 40
Swen Månsson.