A1:5


(Rubrik:)   Färentuna häradh.

      Notarum explicatio.

A   Norrby, cronohemman    3.
      Lijka stoora i alle commoditeter.
     1. Norregården.
     2. Ibidem Millangården.
     3. Södergården.
B   Norr och Wästergärdet sampt och 1
      lijten wret som och såes samma åhr.
      Uthsäde                                       24 tunnor.
      Till hwart heman, uthsäde i föreskevne
      gärde och wreet                           8 tunnor.
C   Östergärdet medh 2 wreter som såes
      samma åhr, uthsäde                      21 3/16 tunna.
      Till hwart heman thär uthsäde        7 1/16 tunna.

      Notarum explicatio.

D   Dessföruthan hafwer och Norregården
      nummer 1 wret, om uthsäde          2 1/2 tunna.
E   Änn 1. Södergården om uthsäde    1 3/4 tunna.
      Både föreskrevne wreter såes när Östergär-
      det såes.
      Uthi förbemälte gärden och wreter är leer-
      jordh och mojordh iblandh.
      Gärdes höö till alle 3 hemanen       6 lass
      hwart åhr.                                             
F   Stoorengen, skönwaldz engh          89 lass.
G   Lillengen, mosswaldh om               20 lass.
                            Summa höö           115 lass.
      Löper på hwart heman                  38 lass
      och 3 hlr1.
                             Plura supra. Nota.

     Nota
H   Koohage till Norregår-
      den nummer 1.
I    Koohage till nummer 2.
K   Koohage till nummer 3.

      Till Norrby är skogh
      till nödtårfften. Sampt
      och fiske.

(Karttext:)
På denne sidan är Barkare-by skogh.
Barkare-by engh proxi-mé.
Öde åker.
Öde åker.
Ahlekärr.
Öde åker.

Möre-by fiä-len.

_______________
1halvor?