A1:50-51


(Rubrik:)   Färrentuna häratt   Alznöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Neder Stenby, skattehemman  1,
      frälseheman  2. Lijka stoora och kom-
      ma wälborne Broor Anderson till.
B   Östergärdet,  uthsäde                       25 3/4 tunna.
C   Wästergärdet,  uthsäde                     21 tunna.
D   Siöengen, skönwaldz engh, om höö   40 lass.
E   Skarpa engen, om höö                      24 lass.
      Gärdeshöö hwart åhr                        6 lass.
                                          Summa        70 lass.
    1. Frälsehemanet
      Haffwer i byamåhl                             22 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet                       6 1/4 tunna.
      I Wästergärdet                                  5 tunnor.
      Engh till höö                                      16 1/2 lass.
    2. Ibidem frälsehemman.
      Är lijka stort uthi alle commoditeter
      medh nästföreskrevne heman, numro 1.
F   En wret till numro 1, om                     1/4 tunna.
G   En till numro 2, om                            1 5/8 tunna.
H   En kohage till numro 1.
I    En koohage till numro 2.

    3. Ibidem, skattehemman 1.
      Haffwer i byamåhl                             50 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet                       13 1/4 tunna.
      I Wästergärdet                                  11 3/8 tunna.
      Engh till höö                                      37 lass.
K   Denne wret kommer skattehemmanet
      till, och drager uthsäde                       2 1/2 tunna.
      Samma wret såes till Wäster-
      gärdet.
L   En wret, kommer och  skattehemmanet
      till, såes till Östergärdet och
      drager uthsäde                                   1 1/4 tunna.
M   En engh, kallas Skarpa engen,
      kommer skattehemmanet till, om       12 lass.
N   2 beteshagar till skattehemmanet numro 3.
      1 koohage till numro  3.
      Till denne by är godh skog och fiske.


(Karttext:)

På denne sijdan om gärdesgården äro Öffwer Stenby hagar belägne.
Bållnäs tårp belägit på denne sijdan.
Öhrjordh.
Öffwer Stenby gärde på denne sij-dan.
Biörke fiälen.
Öhrjordh.
Öhrjordh.
Öhrjordh.
Fuckzsten.
Skilier byarnes ägor åth.
På denne sijdan swara Håfgårdz ägor emot.


(Under skalan:)

Scala ullnarum.