A1:52


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Öffwer Stenby, cronohemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                     8 tunnor.
C   Wästergärdet, uthsäde                  8 7/8 tunna.
      Öhriordh i både gärden.
D   Starrwaldz engh, om höö              28 lass.
E   En lijten enghage, om höö              1 lass.
F   2 små trägårdar.
G   Skööön koohaga till Öfwer Stenby.
      Till detta hemanet är skön skog medh smått
      timmer, och äliest annan tarffweskogh,
      män fiske intet.

(Karttext:)
Mooras och kärr fullt medh skogh haec pars.
På denne sijdan tager Steenby hagar wedh.
Stenby gärde på denne sijdan.
På denne sijdan tager Bärgby gärde wedh.
Neder Steenby engh på denne sijdan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.