A1:54-55


(Rubrik:)   Färentuna häradh   Alznöö sochn.


      Notarum explicatio

A   Alznöö Prästegårdh, kallas äliäst Wässby.
B   Norregärdet, uthsädhe                   15 1/2 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                     14 1/4 tunna.
      Uthi både gärden är mäst leerjordh
      blandat medh sandh.
D   Prästengen, hårdwaldz engh om      30 lass.
      Gärdehöö hwart åhr                        3 lass.
E   En koohaga till Prästegården.
F   En kalfhage.
      Dhenne Prästegårdh haffwer skogh
      och mulebeet ihoop medh Bärby.
      Fiske i Biörkefiählen.

(Karttext:)
Bärgby skogh på denne sijdan.
Biörke fiälen
På denne sijdan är Hallesta engh belägen.
På denne sijdan är Luntekulla gärde belägitt.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.