A1:58


(Rubrik:)   Färentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Daalby, cronoheman 2.
      Äro bådhe lijka stora i alle com-
      moditeter.
B   Bådhe Norregärden uthsäde      12 1/4 tunnor.
C   Södergärdet, uthsäde                 12 tunnor.
D   Storengen, måsswaldh                30 lass
      medh wijdeskog på.
E   Trätzengen, mosswaldh               2 lass.
      Gärdehöö hwart åhr                   4 lass.
F   Kohage till numro 1.
G   Kalfhage till numro 2.
      Till denne by är skog till wede-
      brandh och gärdsel, och fiske så
      temmeligit.

(Karttext:)
Kunsta gärde proximé.
Kunsta engh på denne sijda.
Lerjord.
Lerjord.
Öde åker.
Leerjordh.
Tyffta skogh på den-ne sijdan.