A1:6-7


(Rubrik:)    Loföö sochn   Färentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Barkareby cronohemman    2.
      Lijka stora i alle commoditeter.
B   Östergärdet medh en wret som såes
      samma åhr, om uthsäde                20 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i samma
      gärde                                           10 tunnor.
C   En wreet samma åhr till nummer 1
      och är ödelagdh, och är                1 3/8 tunna.
D   Norregärdet och Wästergärdet medh
      en lijten wret som såes samma åhr.
      Uthsäde                                         20 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman                10 tunnor.
E   En wreet samma åhr till nummer 1.  2 1/8 tunna.
F   Änn en samma åhr till nummer 2.     1/2 tunnaland.
      Uthi alle gärden och wreter är alt mo-
      jord, något blandat medh sandh och så är
      här öfwer mäst hela landet.
      Gärdehöö till både hemanen hwart
      åhr                                                 3 lass.
G   En haga om höö                             2 lass.
H   Barkareby engh, skönwaldh uthmed
      gärdesgården, männ mitt på mosswaldh
      och drager höö                              90 lass.
                                      Summa          95 lass.
      Höö till hwart heman                      47 1/2 lass.

      Till föreskrevne by är nödhtårfftigh skogh
      sampt och fiske i Lambarfiälen.

(Karttext:)
Öde åker.
Öde åker.
Rinkeby gärde proxomé.
Norrby engh proximé.
Rörby engh proximé.
Prästegårdens engh näst på denne sijdan.
Sankt kärr medh ahleskogh.
Bärga engh proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.