A1:61


(Register med blyerts:)

Songa sochn.

Säby folio                     62.
Aleby                            63.
Wulla1 och Bromma-   
torp                               64.
Torsslunda                     61.
Skillinge                         67.
Wiggby                          69.
Sånga Prästegård           71.
Sundby                          73.
Nybble                           77.
Såkareby                        81.
Eknäs                             84.
Ståckeby                        85.

______________
1Fel för Walla?