A1:64


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Aleby, skattehemman 1, är 15 1/2 öresland.
B   Norregärdet, uthsäde                  16 tunnor.
C   En wreet såes till samma gärde,
      om uthsäde                                  6/8 tunna.
D   Södergärdet, uthsäde                   18 6/8 tunna.
E   Lillengen, skönwaldh, om höö       10 lass.
F   Storengen, hårdwaldz eng, om      20 lass.
      Gärdehöö                                    4 lass.
G   En beteshage.
H   Änn en beteshage.
I    En kalfhage.
      Till detta hemanet är skogh och uth-
      mark till nödhtårfften, sampt
      och fiske.


(Karttext:)

På denne sijdan tager Säby engh wedh.
Sandjord.
Lerjord.
Leerjord.
Säby gärde proximé.
Lerjordh.
Öde åker.
Öde åker.
Munke-sundet.
Sandjordh.
På denne sijdan tager Walla skogh wedh..

(Under skalan:)

Scala ullnarum.